Welke brandstof adviseren wij?

Zoals inmiddels bekend zijn sinds 1 oktober 2019 tankstations verplicht om RON95 E10 te verkopen wanneer deze meer dan één soort benzine aanbieden. Natuurlijk zijn er een hoop vragen hier omtrent, wat is het precies en wat heeft het voor gevolgen voor mijn auto?


E10 brandstof is in het leven geroepen vanwege milieuoverwegingen. Fossiele brandstoffen zijn uitputbaar, het is daarom noodzaak om te kijken naar alternatieven zoals bio-ethanol. E10 brandstoffen hebben precies dat als toevoeging, bio-ethanol. E10 houdt in dat er tot 10% bio-ethanol wordt toegevoegd aan de overige 90% fossiele brandstof. Auto’s die rijden op E10 stoten gemiddeld 2% minder CO2 uit ten opzichte van E5 brandstof. Bovendien is er gemiddeld 5% fossiele brandstof minder nodig voor 1 liter benzine ten opzichte van E5.

Is mijn auto geschikt voor E10?

Echter zit er ook een keerzijde aan de E10 brandstof. Niet voor elke auto is de E10 brandstof geschikt. Benieuwd naar uw auto? Kijk eens op https://www.e10check.nl  om te controleren of uw auto geschikt is om RON95 E10 te tanken.

Wat is het verschil tussen de brandstoffen en wat heeft het voor gevolgen?

In hoge percentages kan ethanol bepaalde rubber- en kunststofafdichtingen, keerringen en pakkingen aantasten. Ook hebben verstuivers en brandstofpompen te lijden onder een hoog percentage ethanol. Ethanol is namelijk erg schraal. De smerende werking - die overigens bij benzine al vrij gering is - neemt verder af bij een hoger ethanolpercentage. Tevens trekt ethanol ook vocht aan, dat kan op den duur corrosie veroorzaken. De kans op corrosie is echter een stuk kleiner als de auto regelmatig rijdt.

Klopvastheid, RON95/98 en E10/E5.

Het ethanolpercentage zegt in de basis niets over de klopvastheid. Zo kan een E5 brandstof ook een RON95 brandstof zijn. Om zeker te zijn welk octaangetal de brandstof heeft, zal er echt naar het RON getal gekeken moeten worden, dit staat altijd op de pomp vermeld.

Auto’s zijn sinds jaar en dag uitgevoerd met pingelsensoren. Pingelsensoren zijn speciale ‘microfoontjes’ die het geluid van het beginstadium (van pingelen) kunnen horen. Met de informatie van de pingelsensoren kan de ECU bepalen of er een ingreep noodzakelijk is. Vroeger, toen er nog geen pingelsensoren waren, was het pingelen een bekend fenomeen. In de tijd van de atmosferische motoren mét pingelsensoren hoorden we er eigenlijk nooit meer wat over. Langzaam werd de welbekende SUPERPLUS 98 brandstof uit het assortiment gehaald omdat het gewoonweg niet meer nodig was.

Met de komst van moderne downsize- en turbomotoren werden en worden de grenzen omtrent pingelen weer opgezocht. Moderne auto’s worden soms affabriek dusdanig ‘scherp’ afgesteld dat deze rijdend op RON95 tegen de pingelgrensaanzitten. Dat wil zeggen dat op RON95 de pingelsensoren bij vollast standaard al een paar graden ontsteking ‘verlaten’ om pingelen te voorkomen. Dit wordt door de fabrikant gedaan om de motor op het maximaal haalbare ontstekingstijdstip te laten draaien, hierdoor is de motor op zijn efficiëntst.

Bij bovenstaande motoren zal er dus nog een vermogens/rendementswinst te behalen zijn door RON98 te gaan tanken.

Wat is het advies van Autodiagnose Eric?

Bij auto’s met turbo motoren , atmosferische motoren , direct ingespoten benzine motoren en gedownsizde motoren met of zonder tuning, adviseren wij om brandstoffen te tanken met een octaangetal van 98 of hoger. Dit betekent dus dat u zonder problemen een brandstof kan tanken met een hoger octaangetal zoals bijvoorbeeld RON98 of RON102